Weathercoat GP – Chống thấm 2 thành phần

  Cường độ bám dính 1.0N/mm2

  Định mức sử dụng 2,7 – 3,7 kg /m2

  Thời gian khô 3 giờ cho mỗi lớp trong điều kiện tiêu chuẩn

  Đóng gói 20kg bột /10kg nhựa

  Hạn sử dụng 12 tháng trong các bao bì chưa khui

  Danh mục: Từ khóa: ,